Tämä on Riihirustiikin henkilötietolain ja Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen Rekiseri-ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Riihirustiikki, Kaskiholmantie 89, 14300 Renko, 044-0401314

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kalervo Jokinen, 044-0401314

Rekisterin nimi

Riihirustiikin asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan suostumus ja sopimus. Henkilötietojan tarkoitus on asiakkuussuhteen ylläpito.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi-ja yhteystiedot, puhelinnumero/sähköpostiosoite, osoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan lähettämät tiedot sähköpostitse tai puhelimella.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta muilla tahoille

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä.

© Copyright RiihiRustiikki | Kotisivut Tänään